Muafiyet

     

MUAFİYET
Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, ders muafiyeti için  25 Eylül - 29 EYLÜL 2017 kadar programların bulunduğu Fakülte/MYO Bölüm Sekreterliklerine transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.
*İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yeni programına eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. Başarılı sayılan dersler genel akademik not ortalamalarına katılır.

ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

  • Lisans ve Ön lisans programlarını kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerimiz için Yabancı Dil Dersi (İngilizce) Muafiyet Sınavı 30 EYLÜL 2017 tarihinde saat: 14:00’de  Bayburt Eğitim Fakültesinde, İlahiyat Fakültesini kazanan öğrencilerimizin Arapça muafiyet sınavı 25 EYLÜL 2017 tarihinde saat: 10:00’da İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır.  İngilizce Öğretmenliğini kazanan öğrencilerimizin İngilizce muafiyet sınavı 26-27 EYLÜL 2017 tarihinde saat: 10:00’da Bayburt Eğitim Fakültesi’nde yapılacaktır. 

    1. Bu sınavlara girmek isteyen öğrencilerin belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmaları gerekmektedir.
    2. Bu sınavlarda yeterli not alan öğrencilerimiz, öğrenimleri süresince okutulan zorunlu yabancı dil (İngilizce) derslerinden veya zorunlu Arapça derslerinden muaf sayılacaklardır. Alınan notlar, yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılacak ve notlar, Harfli Başarı Notu olarak işlenecektir.© 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı