Gerekli Belgeler

     

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

* Online(E-Devlet ) üzerinden kayıt yaptıran adayların başka bir işlem yapmasına gerek yoktur, herhangi bir belge gerekmemektedir. 

• Önlisans ve Lisans kayıt işlemleri için adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz, gerekli kontroller yapıldıktan sonra belgeler öğrenciye iade edilecektir).

 

İlk ve Acil Yardım Programı Kayıt İşlemleri şahsen yapılacak olup gerekli adımlar aşağıdadır;

1) Sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları;

2) Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları;

3) Erkek öğrenciler 1.65 m'den, kız öğrenciler 1.60 m'den kısa olmamaları,

4) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmaları,

5) Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

6) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz, gerekli kontroller yapıldıktan sonra belgeler öğrenciye iade edilecektir).

 

* ÖSYS Kılavuzu Özel Şartlar Bkz. 233 koşulundaki şartları sağlamayan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.© 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı