Kayıt Dondurma

     


• Öğrenimine sağlık, askerlik, ekonomik vb. nedenler (Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği Madde 36) ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, kayıt dondurmak isteyenler,  kaydını yaptırdıktan sonra, gerekçelerini belgelemek şartıyla 25 EYLÜL - 29 EYLÜL 2017 tarihine kadar bir dilekçe ile Fakülte/MYO Bölüm Sekreterliğine başvuracaklardır.© 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı