Muafiyet


  

Daha önce öğrenim gördüğünüz Üniversitede almış olduğunuz derslere ait başarı durum belgeleri (Transkript) ve ders içerikleri  ilgili Fakülte/MYO Yönetim Kurulu tarafından Bayburt Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirildikten sonra intibak ettirildiğiniz sınıf/yarıyıl, muaf olacağınız dersler ve intibak ettirildiğiniz yarıyılda almanız gereken dersler belirlenecektir. Muaf tutulduğunuz dersler ile ilgili harfli başarı notları sisteme işlenecek ve bu dersler ortalamaya katılacaktır.


 

 

     © 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı